Help! Mijn paard trekt naar buiten op de cirkel…

Een vraag die met enige regelmaat voorbij komt in mijn lessen met als verschil de extremiteit. Ik zie het met name gebeuren in de overgang vanuit stap naar draf of in de draf zelf.

Ten eerste, het probleem zit NIET in de cirkel.

Zoals Pat Parelli zou zeggen:
“It’s not about the…… “
It is about the relationship

Het probleem zit in de relatie.
Probeer dat eerst eens goed uit te pluizen. Waar ontstaat het probleem? Wat probeert jouw paard je duidelijk te maken? Wat voel je?
Wat denk je dat er mist: duidelijkheid, vertrouwen, concentratie, verantwoordelijkheid, respect, ervaring, …?

En dan praktisch?

In de eerste plaats is het belangrijk dat de respons in algemene zin beter (lichter, scherper) wordt. Oefen dit bijvoorbeeld in achterwaarts, zijwaarts, verplaatsen van de voor- en achterhand: alles behalve de cirkel zelf.

Een goede volgende stap is om de overgang stap – draf te gaan oefenen op de hoefslag (lange zijde, rechte lijn).
De bakrand geeft steun en biedt een duidelijk kader: naar buiten trekken is niet mogelijk en doordat je dichtbij je paard bent kun je hem duidelijke aanwijzingen geven.

Vanuit deze basis kun je langzamerhand weer teruggaan naar de Cirkel